O mnie

Specjalizuję się w zakresie prawa spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą, przekształceń własnościowych, fuzji, procesów M&A oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, sporach gospodarczych oraz procesach sądowych z zakresu windykacji w szczególności korporacyjnej, postępowaniach zabezpieczających i ochronie wierzycieli oraz powództwach przeciwegzekucyjnych.

Posiadam szeroką znajomość prawa podatkowego w zakresie m.in. podatku dochodowego, VAT, PCC, niezbędnych przy ustalaniu koncepcji prawnych, ocenie skutków i ryzyk podatkowych transakcji handlowych oraz optymalizacji ich kosztów.

Specjalizuje się również procesach związanych z windykacją wierzytelności od etapu przed sądowego do egzekucji. Mam doświadczenie w procesach audytowania wierzytelności, zabezpieczania wierzytelności oraz w zakresie postępowań przeciw egzekucyjnych, postępowań związanych o ochroną wierzycieli oraz odpowiedzialności cywilnej, karnej i karno-skarbowej osób zarządzających podmiotami gospodarczymi.

Prowadzę szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu wierzytelności, prawa spółek, odpowiedzialności osób zarządzających.

 Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzę obsługę prawną w języku polskim i francuskim.

Zapraszam do współpracy.

Justyna Saderska