Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja w upadłości jest nową instytucją w polskim porządku prawnym.

Procedura polega na zatwierdzeniu przez sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa  w całości lub niektórych jego składników, na zasadach ustalonych wcześniej przez dłużnika i nabywcę. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku upadłościowego do sądu, jednakże w ramach tego rodzaju postępowania upadłościowego nie dochodzi do likwidacji majątku po ogłoszeniu upadłości, ale poprzez jego sprzedaż określonemu nabywcy, wybranemu przez niewypłacany podmiot.

Niewątpliwą zaletą procedury pre-pack jest możliwość zachowania integralności przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów postępowania upadłościowego, co się przekłada na zaspokojenie wierzycieli  w wyższym stopniu niż w przypadku standardowej upadłości likwidacyjnej.