W czasach pandemii COVID-19 doradztwo w zakresie pomocy udzielanej przez państwo spółkom i przedsiębiorcom stało się priorytetem w zakresie doradztwa prawnego. Dlatego też na bieżąco udzielamy porad co do możliwości otrzymania wsparcia finansowego ze strony państwa, jak również przygotowujemy stosowne wnioski i inne dokumenty niezbędne dla otrzymania takiego wsparcia. Jeżeli więc Ty lub Twoja spółka chcesz skorzystać z finansowania lub ułatwień prawnych w związku z pandemią COVID-19 zapraszam do współpracy.