1. spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, spółki cywilne oraz konsorcja,

2. fundacje, stowarzyszenia, przedstawicielstwa, oddziały,

3. rejestracja jednoosobowych działalności gospodarczych w zakresie:

· umowy spółek

· stosowanie klauzul antykonkurencyjnych

· aporty: zarówno przedsiębiorstw jak i innych składników

· powoływanie organów spółek

· określenie wkładów do spółki

· przeprowadzanie postępowania rejestrowego