Dokapitalizowanie spółki w celu uzyskania dofinasowania jest jednym z procesów niezbędnych w trakcie rozwoju spółki lub pokrycia strat. Podwyższenie kapitału/ wkładów lub dopłaty są jedną z podstawowych form uzyskania przez spółkę dodatkowych środków na prowadzenie działalności. Jedną z możliwości jest dokonanie aportu lub wniesienie dopłat przez wspólników/udziałowców. Z uwagi na stopień skomplikowania zawsze doradzam Klientom podjęcie decyzji w tym zakresie po dokonaniu analizy prawnej i podatkowej planowanego dofinansowania.

Przedsiębiorstwo rozumiane jako zespół składników materialnych i niematerialnych może stanowić bardzo korzystną, również podatkowo, formę pokrycia nabytych udziałów w spółce każdego rodzaju. Wymaga to dokonania profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa, jego składników i możliwości aportowych. Kancelaria wykonuje wszystkie te czynności we współpracy z księgowością przedsiębiorstwa, dokonujemy wyceny, przygotowujemy uchwały, dokumenty przeniesienia oraz dokonujemy rejestracji zmian w KRS. Podobnie z aportem innych składników majątkowych np. wierzytelności, środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych takich jak prawa autorskie.