Każdy z przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ma aktualnie możliwość zadecydowania o losach stworzonego przez lata przedsiębiorstwa na wypadek jego śmierci. Obecnie takie przedsiębiorstwo nie ulega likwidacji z dniem śmierci przedsiębiorcy, a spadkobiercy mają możliwość kontynuacji działalności do czasu podjęcia decyzji co do losów przedsiębiorstwa i dokonania działu spadku.

Przepisy w tym zakresie nie są pozbawione mankamentów, dlatego też profesjonalne doradztwo prawne w zakresie przedsiębiorstwa jako masy spadkowej, ustanowienia zarządu sukcesyjnego, przedłużenia zarządu sukcesyjnego, działu spadku z przedsiębiorstwem jako  składnikiem masy spadkowej jest niezbędne, aby podjąć właściwe działania we właściwym czasie.

Na szczególną uwagę zasługuje przedsiębiorstwo w spadku małoletniego spadkobiercy, ponieważ taki spadek jest objęty nadzorem sądowym. W związku z tym podjęcie stosownych decyzji przedsiębiorcy co do zarządu przedsiębiorstwem na wypadek jego śmierci, powinien być kwestią priorytetową na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, praktycznie od dnia jego powstania.