Każdy przedsiębiorca lub spółka powinni mieć świadomość, iż w związku z opóźnionymi działaniami państwa, jak również w związku z brakiem działań państwa, mają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku wprowadzonym z zakazem prowadzenia działalności, co skutkowało brakiem dochodów i koniecznością zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ukrywam, że proces ten nie będzie ani łatwy, ani szybki, ale jest realna szansa na uzyskanie stosownej rekompensaty za niezgodne z prawem działania państwa.

 

JEŻELI Z POWODU COVID-19 BYŁEŚ ZMUSZONY DO LIKWIDACJI CZY ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRACIŁEŚ DOCHODY, SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ W CELU DOKONANIA ANALIZY MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA Z ROSZCZENIAMI ODSZKODOWAWCZYMI WOBEC PAŃSTWA.