Wspomagam Klientów na etapie zakładania i rejestracji spółek oraz działalności gospodarczej. Zakres obejmuje wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego:

· spółki jawne

· spółki partnerskie

· spółko z ograniczoną odpowiedzialnością

· spółki komandytowe

· spółki komandytowo-akcyjne

· spółki akcyjne

Dzięki moim działaniom rejestracja spółki przebiega sprawnie i ogranicza koszty do niezbędnego minimum.

 

Zakładanie spółki w pigułce:

1.Wybór formy spółki – wybór odpowiedniej spółki jest najbardziej istotny, bowiem musi odpowiadać potrzebom Klienta, ustalany jest na podstawie obszernego wywiadu, a forma prawna zależna jest od rozmiaru prowadzonej działalności, okresu przez jaki przedsięwzięcie ma funkcjonować, relacji pomiędzy wspólnikami i kapitału początkowego.

2.Umowa spółki – kolejnym krokiem przy zakładaniu spółki jest sporządzenieumowy spółki. Na tym etapie przygotowywana jest dokumentacja w zależności od rodzaju spółki, również we współpracy z notariuszem.

3.Rejestracja spółki – końcowy etap zakładania spółki to postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmuje przygotowanie wniosków do KRS oraz całe postępowanie sądowe

 

Reprezentuję i przygotowuję wnioski w przypadku konieczności rejestracji w KRS zmian zarządu, umowy spółki czy innych danych podlegającyh wpisowi do KRS.