Spory frankowe

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe przeciwko instytucjom finansowym i bankom, w szczególności wspierając w procesie „odfrankowienia” umowy kredytu odnoszącej się do waluty CHF.

 

Wybór mojej kancelarii gwarantuje:

• reprezentacje klientów na terenie całego kraju

• bezpłatną konsultację umowy kredytowej

• doświadczonych adwokatów i radców prawnych, specjalizujących się w zakresie postępowań sądowych w sporach frankowych

• pełną i profesjonalna obsługa na każdym etapie procesu

 

Do dokonania bezpłatnej analizy umowy konieczne jest przesłanie na adres mailowy kancelarii j.saderska@saderska.pl skanów następujących dokumentów:

• umowy kredytowej

• regulaminu kredytu lub ogólnych warunków umowy

• aneksów do umowy lub zmian regulaminów lub ogólnych warunków w trakcie trwania umowy

 

Przed sądami toczy się wiele procesów, których celem jest bądź ustalenie nieważności umowy kredytowej albo tzw. „odfrankowienie” kredytów i pożyczek powiązanych z walutą obcą, przez co rozumiemy między innymi usunięcie z umowy niedozwolonych klauzul odnoszących się do waloryzacji kredytu. Kancelaria zajmuje się umowami kredytów indeksowanych jak i denominowanych.

 

W trakcie procesu możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty kredytu na czas trwania postępowania, co oznacza, iż do czasu rozstrzygnięcia sprawy, Klient nie będzie zobowiązany do dokonywania płatności na rzecz banku.

 

Proponowane rozwiązania w sporach frankowych:

 

Unieważnienie umowy kredytu frankowego, jako opcja najbardziej korzystna finansowo dla kredytobiorcy, który po 10 latach obowiązywania umowy kredytu zawartej na lat 30, dokonał spłaty już około 70% kwoty jaką pierwotnie od niego otrzymał. Taką kwotę kredytobiorca może odzyskać od banku, ponadto  unieważnienie umowy kredytu anuluje również pozostałe zadłużenie kredytobiorcy. Wyrok unieważniający umowę kredytu może anulować hipotekę i pozostałego do spłaty zadłużenia, które bez unieważnienia de facto ma nielimitowany charakter.

 

Drugim wariantem jest „odfrankowienie” umowy kredytu czyli doprowadzenie do odwalutowania umowy kredytu.  W przypadku „odfrankowienia”, czyli uznania kredytu w CHF za zawarty w PLN, korzyścią takiego dla KLienta jest uzyskanie efektu w postaci eliminacji nielimitowanego i dużego zadłużenia wynikającego z wyrażenia salda kapitału w CHF. W wyrok Sąd ustala wysokość nadpłat dokonanych w spłacie kredytu co oscyluje na poziomie ok 30-60% kwot dotychczas zapłaconych.

Skutkiem wyroku jest określenie kapitału kredytu jest określony w złotówkach i jego spłacenie proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy kredytu.

 

Nie należy zapominać, iż każda umowa kredytu jest inna, jak również potrzeby czy sytuacja osobista klientów są odmienne, dlatego też konieczne jest dokładna ocena prawna, tak aby dostosować rozwiązanie najbardziej korzystne dla klienta.

 

Orzeczenia Sądów w sprawach frankowych są różne w zależności od przedstawionych przez obie strony argumentów, niemniej jednak sady polskie, jak i zagraniczne, w tym Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wypracowują stałą linię orzeczniczą w większości korzystną dla Klientów.

 

Kancelaria prowadzi postępowania w zakresie sporów z umów kredytowych indeksowanych do CHF takich banków jak: mBANK, KREDYT BANK-BZ WBK, RAIFFEISEN-POLBANK, GETIN BANK, NOBLE BANK, BPH-GE MONEY, BRE BANK, MULTIBANK, MILLENNIUM, EUROBANK, SANTANDER, KREDYT BANK, ING BANK ŚLĄSKI oraz denominowanych z CHF PKO BP, NORDEA, BPH, BGŻ, DEUTSCHE BANK, RAIFFEISEN oraz innych walut.  

 

Zakres usług dla osób posiadających Kredyty chf:

• wyliczeniem należności wobec banku, jak również nadpłaconych rat

• skierowaniem do banku przedsądowego wezwania do zapłaty nadpłaconych kwot, wezwania o przystąpienie do zawarcia aneksu, którego celem jest usunięcie nieważnych klauzul zawartych w umowach kredytowych

• reprezentacją w ewentualnych negocjacjach z bankiem

• sporządzeniem pozwu i reprezentacją w postępowaniach sądowych

• egzekucją od banku zasądzonych przez sąd należności

 

Dla Klientów, wobec których bank wypowiedział umowę kredytu, możliwe jest uzyskanie następującego rezultatu:

• wstrzymanie lub umorzenie prowadzonej już egzekucji komorniczej

• uznanie wypowiedzenia umowy kredytowej za bezpodstawne

• uznanie wyliczenia zadłużenia w oparciu o kurs CHF za bezpodstawne

• znaczące obniżenie kwoty zadłużenia wobec banku

• wynegocjowanie zawarcia nowej umowy na korzystnych warunkach

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!