Egzekucja i windykacja

W ramach działalności Kancelaria wykonuje usługi związane z odzyskiwaniem należności od nierzetelnych kontrahentów, będących przedsiębiorcami jak i od osób fizycznych. Doświadczenie w prowadzeniu sądowych spraw windykacyjnych i postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych pozwala naszym Klientom na skuteczne wyegzekwowanie należności oraz wskazuje jak racjonalnie postępować w egzekucji. Kancelaria uczestnicząc czynnie w postępowaniu egzekucyjnym, poprzez stałą współpracę i kontakt z komornikiem, uzyskuje na bieżąco informacje o etapie postępowania, wynikach poszukiwania majątku dłużnika, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji co do kierunku egzekucji.

Z drugiej strony, pozwala to na bieżące nadzorowanie działań komornika i ich weryfikowanie w celu zachowania równowagi praw stron w egzekucji oraz uchylanie działań niezgodnych z obowiązującym prawem.

Nakazy zapłaty
Doradztwo w egzekucji
Reprezentacja w egzekucji
Sprawy przeciwegzekucyjne
Skarga pauliańska
Egzekucja z majątku małżonków, zarządów i wspólników spółek

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: