Doradztwo w egzekucji

Windykacja należności może być prowadzona w drodze zbiorowego dochodzenie praw przez wierzycieli przy wykorzystaniu prawa upadłościowego lub w drodze tzw. egzekucji singularnej, indywidualnie inicjowanej przez wierzycieli.

Praktyczna znajomość przepisów o egzekucji to dla wierzyciela szansa szybkie i sprawne odzyskanie pieniędzy, dla dłużnika natomiast gwarancja ochrony prawnej przed niekontrolowaną windykacją, w tym możliwością naruszenia praw dłużnika i osób trzecich, których dotykają skutki prowadzonej egzekucji.

  • doradztwa prawnego na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego,
  • doradztwa wierzycielom w zakresie wyboru optymalnego środka egzekucyjnego, poczynając od najbardziej popularnych, jak egzekucja z rachunku bankowego, kończąc na skomplikowanych procedurach: egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości czy przez zarząd przymusowy,
  • doradztwa i wsparcia prawnego w przypadku podejmowania przez organy egzekucyjne czynności sprzecznych z prawem, w tym z przepisami prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: