Egzekucja z majątku małżonków, zarządów i wspólników spółek

W niektórych sytuacjach, gdy dłużnik osobisty okazuje się niewypłacalny, konieczne jest szukanie innych osób, które mogłyby zaspokoić wierzyciela. W przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej wierzyciele poszukują zaspokojenia z majątku małżeńskiego. Czy jest to możliwe decyduje przede wszystkim sposób uregulowania stosunków majątkowych oraz czynności, których dokonał dłużnik w czasie trwania małżeństwa.

Mniej skomplikowane dla wierzyciela jest uzyskanie tytułów wykonawczych przeciwko wspólnikom spółek osobowych, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna lub okoliczności wskazują, że będzie bezskuteczna.

W trudnej sytuacji mogą znaleźć się również członkowie zarządu spółek kapitałowych, którzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki w przypadku gdy nie podejmą w określonym czasie działań restrukturyzacyjnych czy upadłościowych.

Każda z powyższych sytuacji wymaga konsultacji oraz analizy stanu prawnego dłużnika. Warto jednak zasięgnąć opinii prawnej przed dokonaniem transakcji, co pozwoli na zabezpieczenie wierzytelności i wyeliminuje lub znacznie zmniejszy ryzyko wierzyciela.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: