Nakazy zapłaty

Nakaz zapłaty jest to najszybsza forma uzyskania tytułu pozwalającego na prowadzenie egzekucji przez wierzyciela. Warunkiem szybkiego zakończenia jest wprawdzie brak zaskarżenia nakazu zapłaty przez dłużnika, jednakże z uwagi na koszty postępowania, dłużnicy w większości nie decydują się na prowadzenie procedury sądowej jeżeli roszczenie jest bezsporne i zasadne.

Szczególnie korzystne dla wierzycieli są nakazy zapłaty wydane w trybie nakazowym, które pozwalają na zabezpieczenie roszczenia przed prawomocnym zakończeniem sprawy. Ich uzyskanie wymaga spełnienia określonych warunków, jednakże dobre przygotowanie dokumentacji na etapie powstawania wierzytelności, zwiększa znacznie skuteczność przyszłej egzekucji.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: