Skarga pauliańska

Istotą skargi pauliańskiej jest udzielenie możliwości dochodzenia roszczeń przez wierzyciela, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, a w efekcie tego zabiegu osobą pokrzywdzoną został wierzyciel. W takim przypadku wierzyciel ma prawo żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Dzięki skardze pauliańskiej wierzyciel ma szanse na uzyskanie swojej należności. Nie jest to proces ani łatwy ani szybki, jednakże w niektórych wypadkach konieczny.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: