Sprawy przeciwegzekucyjne

Otrzymanie niespodziewanej korespondencji od komornika sądowego, jest zazwyczaj niemiłym zaskoczeniem – zarówno dla domniemanego dłużnika, jak i dla osoby trzeciej, która w żaden sposób nie uczestniczyła w postępowaniu prowadzącym do wydania tytułu egzekucyjnego i nie ma o nim żadnej wiedzy. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje metody, którymi może bronić się osoba zagrożona zajęciem komorniczym. istnieją dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych, które służą powstrzymaniu działań egzekucyjnych: powództwo opozycyjne oraz powództwo ekscydencyjne. Powództwo przeciwegzekucyjne odnosi się tylko i wyłącznie do nieprawidłowości związanych z zasadnością oraz dopuszczalnością prowadzenia postępowania egzekucyjnego – organ postępowania egzekucyjnego (przede wszystkim komornik) nie sprawdza bowiem treści obowiązku objętego tytułem wykonawczym i jest zainteresowany wyłącznie realizacją samego tytułu.

Powództwo opozycyjne przysługuje dłużnikowi. Celem postępowania wszczętego wskutek powództwa opozycyjnego, jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części (np. do określonej kwoty), albo jego ograniczenie, jednakże nie ma na celu ponownego rozpoznania sprawy orzeczonej wyrokiem.

Powództwo ekscydencyjne przysługuje osobie trzeciej, innej niż dłużnik. Znajduje zastosowanie wówczas, gdy w toku egzekucji prowadzonej przeciwko konkretnemu dłużnikowi, nastąpi zajęcie przedmiotu nie należącego do dłużnika i ma celu zwolnienie niesłusznie zajętego przedmiotu spod prowadzonej przeciwko dłużnikowi egzekucji.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: