Restrukturyzacja

Procedura restrukturyzacji może okazać się niezbędna, gdy pojawiają się problemy płynności finansowej przedsiębiorstwa, na skutek np. utraty ważnego kontrahenta, zmiany koniunktury na rynku, „przeinwestowania” przedsiębiorstwa czy braku wypłacalności kontrahentów. Okoliczności te przekładają się na gorsze wyniki finansowe firmy.

W takiej sytuacji, w porę podjęte działania restrukturyzacyjne mogą ochronić przed postępowaniem windykacyjnym. Wynegocjowanie z wierzycielami nowych warunków spłaty, np. zmianę okresu lub sposobu spłaty, zmianę wysokości odsetek, odroczenie kosztów obsługi zadłużenia, może we wstępnej fazie pozwolić na ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Należy wiedzieć, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe, a w przypadku ochrony osób zarządzających przedsiębiorstwem konieczne, jeśli przedsiębiorstwo jest choćby zagrożone niewypłacalnością lub już osiągnęło stan, w którym utraciło zdolność wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zasada jest jednak prosta – im szybciej podejmiesz się restrukturyzacji przedsiębiorstwa, tym większe są szanse, że uda Ci się uniknąć ogłoszenia upadłości, a przedsiębiorstwo wyprowadzić na “finansową prostą”.

Restrukturyzacja w oparciu o przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne zawiera możliwość przeprowadzenia:

 • postępowanie o zatwierdzeniu układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne
 • układ częściowy

Wybór sposobu restrukturyzacji zależy od aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, ilości wierzycieli, ilości prowadzonych egzekucji, rodzaju posiadanego majątku oraz potencjalnej zdolności do wygenerowania dochodów. Oferta w zakresie restrukturyzacji zawiera m.in.:

 • analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
 • doradztwo w kontekście wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i reprezentacja przed sądem;
 • przygotowanie wniosków o zawieszenie lub uchylenie postępowań egzekucyjnych;
 • przygotowanie propozycji układowych i planów restrukturyzacyjnych;
 • doradztwo w zakresie wyboru nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym oraz zarządcy w postępowaniu sanacyjnym, jak również złożenie stosowanych wniosków w tym zakresie
Zatwierdzenie układu
Przyspieszone postępowanie układowe
Zawarcie układu
Sanacja
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
Układ w upadłości konsumenckiej

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: