Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Od 1 grudnia 2021 roku, niektóre rozwiązania przyjęte w tej ustawie, staną się częścią ustawy Prawo restrukturyzacyjne i będą standardem postępowania stosowanego w przy zatwierdzeniu układu przy samodzielnym zbieraniu głosów przez dłużnika.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: