Zawarcie układu

Postępowanie układowe pozwala na zawarcie porozumienia z wierzycielami. Przy składaniu wniosku konieczne jest wykazanie, że dłużnik posiada środki na bieżące zaspokajanie kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. Zaletą jest, że przy składaniu wniosku dłużnik nie musi przedstawiać propozycji układowych, co oznacza, że dłużnik, będą pod ochroną przed egzekucją, może wypracować najbardziej korzystne i możliwe warunki spłaty zobowiązań.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: