Podział majątku i rozliczenia wspólników

Zakończenie działalności czy wystąpienie wspólnika ze spółki pociąga za sobą konieczność dokonania rozliczenia między wspólnikami, czy dokonania podziału między wspólników majątku zgromadzonego w ramach spółki. Zdarza się również, iż „rozstanie” nie przebiega w sposób bezkonfliktowy. Moim celem w takim wypadku jest przeprowadzenie tego procesu w sposób optymalny z zagwarantowaniem interesu każdej ze stron. Ważne w tym wypadku są nie tylko zapisy umowne, ale również nakłady poniesione przez wspólników w trakcie trwania spółki.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: