Przedsiębiorstwa w spadku

Każdy z przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ma aktualnie możliwość zadecydowania o losach stworzonego przez lata przedsiębiorstwa na wypadek jego śmierci. Obecnie takie przedsiębiorstwo nie ulega likwidacji z dniem śmierci przedsiębiorcy, a spadkobiercy mają możliwość kontynuacji działalności do czasu podjęcia decyzji co do losów przedsiębiorstwa i dokonania działu spadku. Przepisy w tym zakresie nie są pozbawione mankamentów, dlatego też profesjonalne doradztwo prawne w zakresie przedsiębiorstwa jako masy spadkowej, ustanowienia zarządu sukcesyjnego, przedłużenia zarządu sukcesyjnego, działu spadku z przedsiębiorstwem jako składnikiem masy spadkowej jest niezbędne, aby podjąć właściwe działania we właściwym czasie. Na szczególną uwagę zasługuje przedsiębiorstwo w spadku małoletniego spadkobiercy, ponieważ taki spadek jest objęty nadzorem sądowym. W związku z tym podjęcie stosownych decyzji przedsiębiorcy co do zarządu przedsiębiorstwem na wypadek jego śmierci, powinien być kwestią priorytetową na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, praktycznie od dnia jego powstania.

Sprawy spadkowe stanowią również ważną kwestię w ramach dziedziczenia udziałów i praw spółkowych. Zawarte w umowie spółki regulacje spadkowe pozwalają uniknąć potencjalnego paraliżu decyzyjnego czy konfliktów pomiędzy wspólnikami a spadkobiercami, wynikających często z odmiennych celów i planów tych osób. Spadkobiercy nie zawsze są zainteresowani działalnością spółki, a w przeważającej większości nie posiadają żadnej wiedzy o działalności spółki, co może wstrzymywać jej rozwój, a w skrajnych wypadkach doprowadzić do jej zakończenia. Umieszczenie stosownych zapisów umownych pozwoli na bezkolizyjną kontynuację działalności, z zabezpieczeniem słusznego interesu spadkobierców.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: