Spółki cywilne

Spółka cywilna jest konstrukcją wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i jej działanie w sferze prawnej znacznie odbiega od spółek ujętych w kodeksie spółek handlowych. Różnice te dotyczą przede wszystkim odpowiedzialności za zobowiązania oraz kwestii własnościowych co do majątku nabytego w trakcie jej trwania. Ważne jest, aby mieć świadomość, iż wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania „bezpośrednio”, co oznacza, że wierzyciel ma prawo prowadzić egzekucję z majątku wspólnika. Wynika to z faktu, że każdy nabyty w czasie trwania spółki składnik majątkowy wchodzi do majątku wspólnika. Nabycie składników majątkowych następuje przez wspólników w ramach tzw. współwłasności łącznej, co powoduje, że spółka nie posiada żadnego majątku. Spółka cywilna w obrocie prawnym nie posiada osobowości prawnej, jest to forma „współpracy” umownej między podmiotami, natomiast, nie jest odrębnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

Skomplikowanie przedstawia się kwestia rozliczeń pomiędzy wspólnikami po zakończeniu działania spółki. Przedmiotem rozliczeń pomiędzy byłymi wspólnikami jest przede wszystkim wspólny majątek rozumiany jako zgromadzone aktywa typu nieruchomości, pojazdy, maszyny i urządzenia, towary, posiadane środki pieniężne itp. Rozliczeniu podlegają także zyski spółki i to zarówno te wypracowane do chwili rozwiązania spółki cywilnej, jak i te, które przyniósł majątek wspólników już po ustaniu spółki. Podkreślić należy, że podział może dotyczyć pobranych i już skonsumowanych zysków, z których wcześniej wspólnicy się nie rozliczyli, różnorakiego rodzaju pożytków jak na przykład czynsze najmu nieruchomości wspólnej, prawo do znaku towarowego, patenty itp. Ponadto, podziałowi podlegają długi wspólników spółki, co więcej przedmiotem podziału mogą być nawet same tylko długi. Powyższe ukazuje, że rozliczenie może być dość skomplikowane, im większa i dłuższa jest działalność w takiej formie. Wymaga to kompleksowej i szczegółowej oceny spółki cywilnej pod kątem prowadzonych operacji gospodarczych i finansowych, więc doradztwo prawne zarówno przy tworzeniu umowy, jak i przy jej rozwiązaniu, pozwoli uniknąć wielu pułapek związanych z jej zawarciem.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: