Upadłość

W niektórych sytuacjach, szczególnie gdy postępowania egzekucyjne znajdują się na zaawansowanym etapie a nie ma możliwości odzyskania płynność finansowej, czy jest zbyt późno na podjęcie restrukturyzacji, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości staje się koniecznością. Zgodnie z prawem niewypłacalność ma miejsce w momencie utraty zdolności przedsiębiorstwa do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jak również, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku przedsiębiorstwa, co definiujemy jako nadmierne zadłużenie. Koniecznością wszczęcia postępowania jest posiadanie majątku w celu pokrycia kosztów postępowania oraz częściowej spłaty wierzycieli. Oznacza to, iż brak majątku stanowi realną przeszkodę w ogłoszeniu upadłości, jednakże nie zwalnia to z obowiązku złożenia wnioski, przynajmniej po to, aby uniknąć osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości występuje w ciągu 30 dni od dnia osiągnięcia stanu niewypłacalności. Złożenie wniosku po tym terminie może skutkować koniecznością spłaty długów spółki przez jej zarząd. Dlatego też zwlekanie z podjęciem decyzji nie jest dobrym rozwiązaniem, co więcej ogranicza możliwość spłaty wierzycieli. Wbrew pozorom postępowanie upadłościowe jak i restrukturyzacyjne jest korzystne z punktu widzenia wierzycieli, bowiem pozwala uchronić majątek przedsiębiorstwa, który zostanie przeznaczony na spłatę wszystkich wierzycieli. Nie ma oczywiście pewności, iż wierzyciele zostaną zaspokojeni w całości, ale na pewno w większym stopniu niż w przypadku prowadzenia pojedynczych egzekucji, których koszt jest znacznie wyższy.

W zakresie upadłości oferujemy:

  • analizę prawną przedsiębiorstwa pod kątem jej niewypłacalności
  • doradztwo w kontekście postępowania upadłościowego
  • przygotowanie wniosku o upadłość wraz z wnioskami o zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa
  • reprezentowanie przed sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości firmy
  • reprezentowanie upadłego w trakcie postępowania upadłościowego właściwego
Upadłość konsumencka
Upadłość przedsiębiorcy
Pre-pack – przygotowana likwidacja

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: