Pre-pack – przygotowana likwidacja

PRE-PACK czyli przygotowana likwidacja polega na zatwierdzeniu przez sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub niektórych jego składników, na zasadach ustalonych wcześniej przez dłużnika i nabywcę. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku upadłościowego do sądu, jednakże w ramach tego rodzaju postępowania upadłościowego nie dochodzi do likwidacji majątku po ogłoszeniu upadłości, ale poprzez jego sprzedaż określonemu nabywcy, wybranemu przez niewypłacany podmiot. Niewątpliwą zaletą procedury PRE-PACK jest możliwość zachowania integralności przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów postępowania upadłościowego, co się przekłada na zaspokojenie wierzycieli w wyższym stopniu niż w przypadku standardowej upadłości likwidacyjnej.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: