Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, której zasady weszły w życie 24 marca 2020 r. jest procesem umożliwiającym umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Co do zasady jest skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale w określonych wypadkach możliwe jest prowadzenie postępowania upadłościowego na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. Niestety ogłoszenie upadłości przez sąd wobec konsumenta nie musi się wiązać z jego ostatecznym oddłużeniem. Jest to związane ze zmianą zasad prowadzenia procesu upadłości konsumenckiej, które sprawdzają przyczyny niewypłacalności konsumenta praktycznie na końcu postępowania, co oznacza, że postępowanie upadłościowe konsumenta może być procesem długotrwałym i trudnym. W związku z tym warto, aby nad przebiegiem upadłości konsumenckiej czuwał profesjonalista. Wprawdzie upadłość konsumencka z 2020 r. obejmuje szersze grono zainteresowanych, ponieważ do ogłoszenia upadłości konieczne jest wykazanie jedynie stanu niewypłacalności, nie oznacza to jednak, że umorzenie zobowiązań będzie równie oczywiste jak według przepisów poprzednio obowiązujących. W tej sytuacji, profesjonalne doradztwo jak i reprezentacja przed sądem, może zwiększyć szanse na uzyskanie oddłużenia, które w niektórych sytuacjach jest jedyną szansą powrotu do normalności finansowej.

Upadłość konsumencka jest również jedną z możliwości dla klientów posiadających kredyt we frankach, których problemy finansowe nie zostaną rozwiązane nawet poprzez prowadzenie sporu z bankiem o odfrankowienie czy unieważenienie umowy kredytu.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: