Upadłość konsumencka, której zasady weszły w życie 24 marca 2020 r. jest procesem umożliwiającym umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Jest skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale możliwe jest prowadzenie postępowania upadłościowego na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. Niestety  ogłoszenie upadłości przez sąd wobec konsumenta nie musi się wiązać z jego ostatecznym oddłużeniem. Jest to związane ze zmianą zasad prowadzenia procesu upadłości konsumenckiej, które sprawdzają przyczyny niewypłacalności konsumenta praktycznie na końcu postępowania, co oznacza, że postępowanie upadłościowe konsumenta może być procesem długotrwałym i trudnym. W związku z tym warto, aby nad przebiegiem upadłości konsumenckiej czuwał profesjonalista. Wprawdzie upadłość konsumencka z 2020 r. obejmuje szersze grono zainteresowanych, ponieważ do ogłoszenia upadłości konieczne jest wykazanie jedynie stanu niewypłacalności, nie oznacza to jednak, że umorzenie zobowiązań będzie równie  oczywiste jak według przepisów poprzednio obowiązujących. W tej sytuacji, profesjonalne doradztwo jak i reprezentacja przed sądem, może zwiększyć szanse na uzyskanie oddłużenia, które w niektórych sytuacjach jest jedyną szansą powrotu do normalności finansowej.

Upadłość konsumencka jest również jedną z możliwości dla klientów posiadających kredyt we frankach, których problemy finansowe nie zostaną rozwiązane nawet poprzez prowadzenie sporu z bankiem o odfrankowienie czy unieważenienie umowy kredytu.

Usługi wykonuję na terenie całego kraju, obsługa odbywa się zarówno poprzez osobiste konsultacje w kancelarii lub w siedzibie spółki czy przedsiębiorstwa, jak również zdalnie. W obecnej sytuacji wymuszonej przez COVID-19 konsultacja telefoniczna czy online stała się główną formą komunikacji z Klientami.