Sanacja

Postępowanie sanacyjne daje praktycznie pełną ochronę przed egzekucją oraz przed rozwiązywaniem umów istotnych dla działalności jego przedsiębiorstwa. Ponadto dłużnik uzyskuje czas na wprowadzenie działań sanacyjnych, których celem jest wprowadzenie takich zmian strukturalnych i prawnych w przedsiębiorstwie, aby mogło ono prowadzić działalność gospodarczą w normalnych warunkach rynkowych.

Wymagane jest, aby dłużnik posiadał środki na regulowanie bieżących zobowiązań oraz kosztów postępowania sanacyjnego. Sporym kosztem jest wynagrodzenie zarządcy sądowego, ale pozytywnym aspektem jest możliwość wskazania przez dłużnika, za zgodą wierzycieli, osoby zarządcy, co może gwarantować bezkolizyjną współpracę z dłużnikiem i realizowanie celów gospodarczych przedsiębiorstwa.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: