Spółki i działalność gospodarcza

Forma prowadzenia działalności gospodarczej to jedna z najważniejszych decyzji, którą podejmuje przedsiębiorca na początku swojej drogi w biznesowej. Od tego wybory zależy jakie będzie ponosił obciążenia fiskalne, jakie będzie miał obowiązki administracyjne, ale również decydować to będzie o zakresie jego odpowiedzialności wobec wierzycieli czy, co ważniejsze, jakie będą go łączyć relacje ze wspólnikami, jeżeli decyduje się działać w formie spółki. Dlatego też, ważne jest, aby na samym początku zapoznać się z ryzykiem i dopasować formę prawną oraz wewnętrzne stosunki wspólników, tak aby odpowiadały one naszym realnym potrzebom. Dopasowane do wymagań zapisy umowne stanowią dobrą podwalinę prowadzonej działalności, a jasno uregulowane relacje wewnętrzne pozwalają uniknąć długich i kosztownych procedur sądowych przy ewentualnych sporach.

Należy pamiętać, że forma prawna działalności, czy to JDG czy umowa spółki, będzie regulować nasze funkcjonowanie na wiele lat i decydować o naszych uprawnieniach i obowiązkach. Warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy i zapoznać się z całokształtem uregulowań prawych, aby nasz wybór był adekwatny do potrzeb.

Zachęcam również do korzystania z pomocy prawnej w trakcie prowadzonej działalności, bowiem niejednokrotnie znajdziemy się w sytuacji, w której podjęcie decyzji będzie wymagać prawnego wsparcia. Pozostawanie w stałej relacji z doświadczonym prawnikiem pozwoli na reagowanie i podejmowanie ważnych decyzji szybciej i skuteczniej, ponieważ będzie on zapoznany z całokształtem naszej działalności.

Obsługa prawna w obrocie gospodarczym
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Spółki cywilne
Przedsiębiorstwa w spadku
Podział majątku i rozliczenia wspólników
Odpowiedzialność zarządów i wspólników za zobowiązania

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: