Zatwierdzenie układu

Zatwierdzenie układu to procedura pozasądowa, w której ustala się plan restrukturyzacyjny, warunki spłaty zobowiązań, a wierzyciele mają możliwość głosowania nad układem albo w wyniki indywidualnego zbierania przez dłużnika głosów, albo na zgromadzeniu wierzycieli.

Następnie po głosowaniu wierzycieli, sąd zatwierdza układ, a dłużnik przystępuje do wykonania układu i spłaty zobowiązań zgodnie z planem restrukturyzacyjnym.

Wymaga zawarcia umowy z nadzorcą układu.

Od 1 grudnia 2021 r zatwierdzenie układu może być dokonywane przy ochronie dłużnika przed egzekucją oraz przed rozwiązywaniem umów istotnych dla działalności jego przedsiębiorstwa.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub znajdź nas na: